Reiki Nivo 2

Tradicionalni Usui Reiki

Reiki nivo 2 vas potiče da produbite svoju povezanost sa regenerativnom moći i da steknete veće iskustvo u korišćenju Reikija.

Ovaj kurs se fokusira na rad na sebi na višem, emocionalno - mentalnom nivou, podižući svest o Reiki moći, upoznaje nas sa njegovim simbolima i daje akcenat praktičnom radu.

Tokom ovog Reiki kursa ćete dobiti:

  • Dva nova usaglašavanja (attunements) koja će dodatno povećati vaše isceliteljske sposobnosti, integrisaće simbole i približiti vas sebi
  • Značenje simbola u univerzalnom znanju
  • Koncept vremena i prostora
  • Prva tri simbola Reikija, njihova imena, aktiviranje i upotreba
  • Slanje Reikija na daljinu za sebe i druge
  • Obnavljanje znanja o energetskom sistemu
  • Upotreba Reikija u situacijama i događajima
  • Dublje razumevanje karme i njenog čišćenja Reikijem
  • Praktične vežbe
  • Moć namere

I mnogo više.

Preduslov: Reiki Nivo 1 i kontinuirana praksa.