Women Empowerment

Žena je ceo krug. U njoj se nalazi moć da kreira, neguje I transformiše.

- Diane Marienchild

Sigurno je da trenutno živimo u veoma zanimljivom, dinamičnom i moćnom vremenu. Takva vremena zahtevaju veliku svesnost, konstantan razvoj, unutrašnju snagu i dubinski osećaj životnog cilja i svrhe. A ovo, rekla bih, posebno važi za žene.

Čovečanstvo je prešlo dug put stradanja, bola i destrukcije, što se još uvek događa oko nas. Svuda. I to samo zbog neravnoteže koju su ljudi stvorili na ovoj Planeti. Kolektivno i lično svesno (i nesvesno) je puno traumatskih iskustava koje svi nosimo. Ova iskustva "voze" naše živote, stvarajući od njih haos. Mi to ne primećujemo. Gledajući prema van, jednostavno ne dolazimo do tog ogledala. Rastrzani iznutra i izvana, ne odgovaramo na pozive srca i duše. Vreme buđenja je ovde! Previše je vremena oduzeto ljudskoj rasi i Zemlji, tako da će im biti vraćeno od istih onih od kojih je i isprva bilo oduzeto.

Život mora da teče, i moramo da ga živimo s ljubavlju. Ljubav bi značila da prihvatamo našu vlastitu moć, da objavimo naša prava i da zauzmemo mesto koje nam pripada. Učenje ljubavi je proces. Posebno za žene, jer potiskivanje traje jako dugo. Mnoge od nas su zaboravile ko su zaista, kakve talente imaju, šta prirodno dolazi do njih; izmešale smo uloge i identitete. Moramo se vratiti osnovi. Da zatražimo pomoć. Da upoznamo sebe. Da započnemo sa isceljenjem našeg bića na bilo koji način - da naučimo kako. Da se prisetimo muzike našeg srca. A zatim da uzmemo moć u svoje ruke i da podelimo sa svetom darove ljubavi, saosećanja i milosrđa.

Da bismo podržali, motivisali i inspirisali, kreirali smo programe za sve žene koje su hrabre da naprave ogromne korake napred u životu, u svesnosti i, zašto ne, poslovanju. Verujemo da svako ljudsko biće, svaka žena vredi i zaslužuje da živi život s osećajem vrednosti, poštovanja i dostojanstva, da ima potpunu kontrolu nad vlastitim životom, da pravi svoje izbore i donosi svoje odluke, da živi u sigurnoj i udobnoj sredini... Žene su jednako kompetentne, inteligentne i talentovane, tako da će se ova osnovna prava prirodno odražavati na socijalnom, obrazovnom, ekonomskom i nacionalnom nivou.

Primer programa podrške ženama je „Žene u biznisu - Finansije i saveti za žene preduzetnice“ koji je razvila EBRD, sprovedeno u 15 zemalja, u kojima sprovodimo obuku o veštinama i kompetencijama sa kolegama iz CEFE Makedonija.

http://www.ebrd.com/women-in-business/finance-and-advice-for-women-in-business.html

Drugi primer je program Women`s talks koji je kreiran sa Štepankom Petrželovom Hojdovom, koji je održan u Češkoj. Ovaj program će se primenjivati i u Srbiji. Više informacija potražite na sajtu:
http://www.womens-talks.com/en/pruvodce/

Verujem da će biti razvijeno još mnogo ovakvih i sličnih programa.

Pozivam vas da budete otvoreni za promene i da napravite svesne korake ka jednoj novoj budućnosti za vas, za buduće generacije, za sve nas. Recite nam kako možemo da vam pomocgnemo na vašem putovanju. Možemo putovati zajedno.