Vesna Popovska

Elena Antonovska će vam pomoći da se opravite sami sa sobom, da biste mogli da se opravite sa svetom, a dolazeći samostalno do odgovora. Ona je fascinantna facilitatorka u procesu vašeg ličnog razvoja i prevazilaženja vreve koju donosi svakodnevica. Rad sa Elenom posebno preporučujem menadžerima i licima koja su izložena radu sa drugim ljudima i koji imaju pritisak donošenja odluka na dnevnoj bazi.

Previous Post
Bojana Šurbanoska
Next Post
Davor Markeliќ