Značenje bolesti – Narodni lekar 2.1

Značenje bolesti – Narodni lekar 2.1

Bolest se smatra jednim od najvećih zla u svetu, pri čemu se u borbi za njeno odstranjivanje preduzimaju sve moguće mere, sa izvojevanim pobedama nad različitim simptomima oboljenja, no neretko se dešava da se pojavi nova bolest pre nego što stara bude zalečena.

Očigledno je da je razumevanje unutrašnjeg, suptilnog značenja bolesti, boli i patnje oskudno.Ovo generalno neznanje za značenje bolesti datira iz vremena kada su se religija i umetnost lečenja razdvojile, i počele da slede različite i nezavisne puteve. Što znači da se izgubila integralnost i nedeljiv pristup uzrocima bolesti. Podela medicine na različite discipline, na primer na mentalnu i fizičku, još više nas odaljava od starih holističkih pogleda na bolesti.

Kako bilo, uvek su postojali veliki duhovni ljudi koji su bili svesni uloge bolesti u našem razvitku. Jedan od njih je Master Čoa Kok Sui, osnivač modernog lečenja Pranom i Arhatik joge.

Bolest je u suštini korisna, i tu je za naše dobro. Ona ima korektivnu funkciju jer nam ukazuje na neku životnu lekciju koju nismo uspeli da naučimo na neki drugi način, i biće odstranjena samo onda kada lekcija bude naučena.

Simptome bolesti treba posmatrati kao jedan vid informacionog medijuma koji nam pomaže da prepoznamo i integrišemo naše bitisanje-postojanje kojeg ili nismo svesni, ili smo ga , ili ne želimo da znamo za njega, ili smo ga izgubili/zaboravili tokom vremena. Upravo ova nesvesnost izaziva naše bolesti.

Sve što je vidljivo je manifestacija neke naše namere ili ideje koja traži fizičku materiju preko koje će da bude izražena. U slučaju bolesti, to bi bili virusi, nepravilan način ishrane, itd. Rizične situacije, nesreće i druge slučajnosti su isto tako tipične manifestacije gore navedenog.

Materija i energija menjaju formu i prelaze jedna u drugu. U tom smislu, naša tela su spoljašnji prikaz unutrašnje svesnosti, kao što je umetničko delo izraz ideje tvorca.

„Naša tela, tj. uistinu celi naš život, nije ništa drugo do refleksija našeg duhovnog stanja, zato što je duh onaj koji daje formu i određuje našu veru.“

To znači da sa spoljašnjih aspekata, odnosno u naša tela i živote, uvek privlačimo ono što korespondira našoj svesnosti ili ne-svesnosti, a u saglasnosti sa Zakonom afiniteta (Ono što emitujemo, to privlačimo.) Primetno je da ukoliko određeni princip ne osvestimo ili ako ga potiskujemo, i ako ga ne integrišemo u naš život, doživećemo ga spolja. Na taj način ćemo biti suočeni sa njim u nekoj životnoj situaciji, gde ćemo morati da se istim pozabavimo. Svaka naizgled slučajna situacija reflektuje nešto iz nas samih.

Čini se da su sve stvari i događaji deo jednog jedinstva i da su na taj način međusobno povezani, iako naša čula percepiraju samo njhov spoljašnji, vidljivi izraz – bolest.

No, kako je moguće da neki ljudi nastavljaju da prave iste greške kao i mi bez da stradaju od istih negativnih rezultata? Bolest nam ukazuje na korake koje treba da napravimo u našoj ličnoj evoluciji. A ona ne mora da bude identična sa onima drugih ljudi. Svaki simptom je specifična poruka, koja treba da bude prepoznata, prihvaćena i integrisana pre nego opet ozdravimo, i da istovremeno napravimo korak napred u našem razvoju. Bolest predstavlja šansu i potrebu za sazrevanjem. Tako i dužina njenog tretiranja zavisi od nas samih.

Zbog toga ne treba da se borimo protiv bolesti, već da shvatimo zašto se pojavila. Prepoznavanjem onoga što nam nedostaje da budemo celoviti, nam se daje šansa da svesno integrišemo naše nedostatke i da dostignemo stanje jedinstva, celovitosti, odnosno da opet budemo zdravi.

Svaka bolest ima za cilj da nas optereti i da izazove kod nas nekakvu promenu. To znači da bolest gradi uslove da bi došlo do procesa izlečenja. Svaki put kada smo izlečeni od  neke bolesti, potvrđujemo holistički razvitak, što i jeste životni cilj.

Nemogućnost dostizanja stanja jedinstva, odnosno harmonije, se odnosi na činjenicu da kontinuirano potiskujemo, odbijamo, ignorišemo, čak se i borimo protiv nečega u nama. Tako će da se povećavaju pritisak i tenzija, a time Prana – životna energija, nije u mogućnosti da slobodno protiče kroz nas. Zato je pre svega potrebno da pogledamo šta se dešava u nama, bez osude. Lečenje Pranom se primenjuje na suptilnim nivoima čovekovog bića. Tehnike tretiranja su u suštini praktične primene energetskih znanja. Pritom ćete da osetite opuštanje koje će da vas oslobodi tenzije, bežanja od problema i osećaja odvojenosti ili nepripadanja. Ovo znači da se često alternativnim tretiranjem osvešćuju potisnute emocije i sadržine. U tom slučaju im poželite dobrodošlicu i dozvolite im da se dogode.

Isto tako, putem lečenja Pranom može da se deluje na specifične obrasce ponašanja, jer je fizička bolest uvek izraz pogrešnog stava na psihološkom ili duhovnom planu, pa će nas simptomi bolesti odvesti ka uzroku iste, nedostatku kod osobe ili onome što je potisnuto ili ne-osvešćeno. Tretman će omogućiti osobi da ponovo postane celovita i zdrava.

Posedovanjem ovih znanja, svaka indivudua može da ubrza svoje ozdravljenje ako zaviri u sebe, ako potpuno prihvati ono što bude videla i način na koji reaguje, sa ciljem da otkrije uzroke svoje bolesti. Na ovaj način će naučiti da prepozna i reši mnogo problema u sopstvenom životu.

Interpretacija simptoma će da bude lakša ukoliko se zapitamo: „Na šta me primorava simptom ove bolesti i šta sprečava da se desi u mome životu? U kojim okolnostima se pojavljuje?“ Odgovori na ova pitanja će brzo da nas odvedu do osnovnog problema i centralne teme bolesti.

Kao dodatak, korisno je znati da ako se ne obrati pažnja na bolest, ona će se pogoršavati do različitih stadijuma. Bolest obično započinje lakim funkcionalnim narušavanjima i razvija se do akutnih fizičkih stanja i zapaljenja, kao i povreda i malih nesrećnih slučajeva. Ovo je akutno stanje koje zahteva od osobe da nešto shvati i integriše. Ako se ne obrati pažnja na ove simptome, razvijaće se hronična stanja. U sledećoj fazi se razvijaju procesi koji su isključivo teški za lečenje, kao što su promene na organima, kancerogena oboljenja, itd. Ako se ova faza eskalacije ponovo zanemari, finalni korak je završetak života preko bolesti ili nesreće.

Sve ovo navodi na zaključak da uspeh i efekat tretiranja bolesti zavisi i od pravovremene reakcije, koja utiče na stepen bolesti, i na trajanje lečenja.

Potrebno je da se naglasi još jedan aspekt lečenja Pranom, a to je preventivno tretiranje. Bolest prvo zahvata energetsko telo, a zatim se manifestuje na fizičkom telu, što se da utvrditi metodama procene promena energetskog tela koji odskaču od normale. Tretiranje bolesti je mnogo lakše i brže kada se to stanje još uvek nalazi na energetskom nivou. Preventivno tretiranje Pranom može da spreči pojavu zapaljenja zglobova, gubljenja apetita, nesanice, depresije, stresa, itd.

Zbog svega navedenog, sve više lekara u svetu prihvata i praktikuje lečenje Pranom. Lečenje Pranom u sklopu sa klasičnom medicinom predstavlja moćan instrument za poboljšanje čovečijeg zdravlja, što je suština i osnovni cilj ovih disciplina.

Čovekova moć da stvara je isto tako velika koliko i moć da uništava. Potenciranje pozitivnih sila koje su utisnute u sve nas, će nas nagnati da stvaramo. Svako od nas je kovač sopstvenog života i svako pravi sopstveni izbor.

Lečenje Pranom vas uči da stvarate pozitivne promene. Sa novom energijom, moći, ljubavlju i sa novim načinom života, moći ćete da se usmerite  na pozitivne ciljeve u vezi sa dobrim zdravljem, izobiljem, finansijskom stabilnošću, srećom i unutrašnjim mirom. Pomoći ćete sebi i ljudima oko sebe,  no istovremeno ćete kreirati i jedan kompletno nov svet.

Lepota je u tome da je sve ovo nešto što možete da naučite…