Прана, здив на животот

Прана, здив на животот


Некои луѓе воопшто не се свесни каква енергија пренесуваат во нивната сегашност.

Прана е витална енергија која ни дава моќ да опстоиме во оваа реалност, таа е подарокот кој ни го дава овој живот, овозможувајќи ни да бидеме едно со него. Ние луѓето ја добиваме праната внатрешно преку дигестивниот и респираторниот систем, а надворешно ја примаме преку нашата суптилна структура на нашата внатрешна аура и чакрите.

Три главни надворешни извори за апсорбирање на прана се: земјата, воздухот и сонцето. Праната е во воздухот и ние константно ја апсорбираме преку нашата суптилна структура.

На Санскрит зборот прана означува животна или витална енергија. Во Кина зборот прана е исто познат како „Chi“, во Јапонија е познат како „Ki“ или „Qi“, во Ебрео како „Nephesh“ (што значи здивот на животот), а во Каталан е познат под името „Esma“. Иако во сите култури имињата се различни, сите тие го даваат истото значење – животна енергија.

Некои луѓе воопшто не се свесни каква енергија пренесуваат во нивната сегашност.

Доколку ја разберете праната како животна енергија или како виталност, индивидуата разбира дека благодарение на праничната енергија, нашите келии и молекули се координираат за да го конструираат нашето тело и со тоа ние го одржуваме телото кое со текот на годините се менува.

Преку нашето суптилно тело, непознато за многумина ние ја апсорбираме праната. Мастер Чоа Кок Суи во неговите книги и курсеви објаснува како функционира суптилната анатомија и како ние можеме преку праната да го подобриме нашето тело и како да спречиме одредени промени кои подоцна може да прераснат во болки, болести или состојби.

Претплатете се на нашиот Newsletter

Бидете во тек со сите настани, новости и попусти!