Коучинг теретана

Заменете ги индивидуалните сесии со месечна!

Претплатeте се во нашата Коучинг теретана и активирајте ги, емоционалните и мисловните процеси и изградете вештини кои ќе ви помогнат во сите аспекти на професионален и приватен план.
Креираме уникатни програми соодветни за групи.

Не секогаш конвенционалните програми за личен раст и развој се функционални или применливи во вашето опкружување или бизнис.

Затоа тука сме ние, да ги искористиме целото наше знаење и алатки да креираме ПЛАН и ПРОГРАМА што ќе биде усогласена со ваши потреби или потребите на вашата компанија и вработени.

Како до остварување на вашата цел?

Ние применуваме вештини, техники, методи и знаења кои ги покриваат сите аспекти на човекот како целина.

Спојот на древни и модерни знаења, применлив во секојдневниот живот.

Добивате мотивација, инспирација, предизвик, поддршка и помош во процесот на самореализација, промена и успех.

Добивате Специјализирани тренинзи за Менаџери и Претприемачи

Во кои се вклучени алатки за подигање на менаџерските и претприемачките вештини на едно потполно ново ниво, вештини за остварување и одржување на влијание – моќно и уверливо, вештини за градење и одржување успешни тимови, комуникација, градење на доверба, управување на време, утврдување на вредности, решавање на конфликти, мотивирање, тимска работа…

Тренинзите опфаќаат напредни технологии, на човечка динамика и промена, забрзано учење, развој на лидерството, креативноста и постигнување на извонредност, од различни техники и методи.

Во нив се користи активен пристап и методи на динамично и искуствено учење со цел развој и унапредување на менаџерски и лични вештини и компетенции кај различни целни групи.

Имаат за цел не само да пренесат информации, туку уште повеќе да креираат компетенции во кои се вклучени знаење, ставови, вештини и навики. Ја зголемуваат способноста на учесниците за донесување на свесни одлуки и преземање на акции во комплексни и променливи системи.

The Best From the Best.

Овие програми можат да бидат особено корисни за сите оние на кои soft skills им се главна алатка во работата: менаџери, лидери и членови на тимови, супервизори, администратори, во интерна комуникација, вработени во човечки ресурси, во директна комуникација со клиенти, итн, како и за сите оние кои ја знаат важноста на меките вештини во работата.

businesswoman-in-conference-room-BWAKXR7

Листа на Тренинзи кои ги вклучуваме во индивидуалните персонализирани програми:

 

 • Effective Communication / Powerful Communication Rules
 • Sales skills
 • Team management
 • Stress Management
 • Career management
 • Time management
 • Creativity and innovation
 • Presentation skills
 • Negotiation skills
 • Managing up
 • Motivation
 • Management and Leadership
 • Life – work balance
 • Emotional intelligence
 • Change of beliefs
 • Inner Child
 • Applying Coaching in Business – From Strand to Results
 • Setting goals
 • Decision Making
 • NLP – the path to success
 • Integration of the Unconscious
 • Managing change
 • Problem – solving skills / Solving pressure and stress problems
 • Skills in dealing with difficult people / clients
 • Building effective teams
 • Energization
 • Non-verbal communication and energy recognition
 • Meditation and relaxation